­
TuketiciUretici

  Resmi Kontroller 

  Gıda güvenliği halk sağlığının korunması için çok önemlidir. Bu nedenle, gıda güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk üreticilere verilse de; gıda güvenliği kriterlerinin ve uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve işletmecilerin bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirip getirilmediğinin gözetlenip, denetlenmesi kamu kurumlarının görevidir. Bu denetim faaliyetlerinin tümüne toplu olarak “resmi kontroller” adı verilir. Resmi kontroller; gıda zinciri içerisinde faaliyette bulunan tüm tarafların yerinde denetimi, tüm kayıt ve stoklarının kontrolü, gerektiğinde numune alarak analiz edilmesi, itiraz durumunda şahit numunelerin yeniden analizi, ithal edilen ürünlerde gümrük kapılarında analizler edilerek ulusal kurallara uygun ürünlerin yurda girişine izin verilmesi, yurtdışına gidecek ürünler için gerekli kontrollerin yapılması gibi bir dizi uygulamayı kapsar. Ülkemizde gıdaların resmi kontrollerinden Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur. Resmi kontroller, lgili bakanlığın atadığı kontrol görevlileri ve laboratuvar elemanları tarafından yürütülür. Bu kontroller rutin denetimler şeklinde olduğu gibi şüphe ve şikayet üzerine de olabilir. Kurallara uygun olmayan ürünler için; çeşitli para cezaları, gerektiğinde toplatma, imha ve alıkoyma veya insan sağlığını tehdit etmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma şeklinde cezalar uygulanmaktadır.


Resmi KontrollerÜretici

Resmi KontrollerTüketici