­
TuketiciUretici

  Gıda Katkı Maddeleri 

  Gıda katkı maddeleri, gıda güvenliği açısından daima gündemde olan, çokça konuşulan maddelerdir. Haklarında oldukça fazla bilgi kirliliği bulunmaktadır. Gıda üreticilerinin mevzuat hükümlerini anlamakta zorluk çektiği alanlardan biridir. Bu bakışla; gerek tüketicilerin, gerekse üreticilerin gıda katkı maddeleri konusunda doğru bilgiye ulaşma gereksinimi bulunmaktadır.
Gıda katkı maddesi, gıda maddelerine teknolojik bir amaçla eklenen maddelerdir. Bir anlamda istediğimiz ürünü elde etmede kullanımları zorunluluktur. Üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarından birinde gıdaya ilave edilirler ve kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenir. Bir başka ifade ile, gıda katkı maddelerinin son üründe bulunması istenir.


Gıda Katkı MaddeleriÜretici

Gıda Katkı MaddeleriTüketici