­
Verbraucherzentrale

Verbraucherzentrale

Tüketici Haklarιnι Koruma Derneği Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein Tüketici Haklarιnι Koruma Derneği bağımsız, kamuya yararı olan kayıtlı bir dernektir ve 1959 yιlιnda kurulmuştur. Federal Almanya Tüketici Organizasyonunun üyesidir. Bu çatι örgütüne Almanya çapιnda 41 tüketici kuruluşu üyedir. Genel amacι, tüketicilerin haklarιnι aramak ve isteklerini özel sektör ve sivil toplum çapιnda dile getirip, gerekli değişikliklerin gerçekleşmesi için yol açmaktιr. Böylelikle koruyucu fonksyonunun yanιnda, amacι tüketiciyi güçlendirmektir. Bunun için örneğin Almanya ve Avrupa çapιnda tüketiciler için lobi yaratιp, kampanyalar düzenlemektedir, hukuk yoluyla toplu şikayetler dile getirmektedir. Görünebilirliği sağlayabilmek ve mesajlarι geniş bir kitleye yaymak için, basιn ve genel anlamda medyayla devamlι alιş veriş içerisinde bulunmaktadιr. Her yaş grubundan tüketicilere farklι başlιklar altιnda, profesyonel eğitimler vermektedir. Ayrιca tüketicilere günlük hayatın tüketim sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti, bilgi ve destek vermektedir. Schleswig-Holstein eyaletinde bu hizmetten faydalanmak beş danışma merkezinde mümkündür. Danışmanlık hizmetlerinin kaçιnιlmaz bazι, tüketicilere devamlι kaliteli ve güvenilir bilgi sunmakta yatmaktadιr.

Tüketicilerin değişen pazarda ve böylelikle günlük hayatlarιnda vermeleri gereken yeni kararlar, gittikce kafa karιştιrmaktadιr. Schleswig-Holstein Tüketici Haklarιnι Koruma Derneği, tüketicilerin isteklerinin ve gereksinimlerinin günlük kargaşa içerisinde su istismar edilmemesi için özen göstermektedir. Gerek finans veya enerji sektörü, gerek sağlιk veya gιda sektörü için geçerlidir. Bunu sağlayabilmek için, farklι alanlarda değişik bölümler için özel uzmanlar çalιşmaktadιr. Örneğin Beslenme ve Gιda bölümünde, ana konular gιda güvenliği ve kalitesi, yasalar ve etiketler, sağlιklι ve hijyenik gιdalar, reklam ve pazarlamadιr. Bu ana konular günlük çalιşmalar ve tüketiciye yönelik seminerler, eğitimler, kampanyalar, bilgi broşürlerinin, posterlerin ve sunumlarιnιn yapιlanmasιnda önem taşιmaktadιr. Ayrιca geçmişteki ve şu anki projelerde bu konular değişik kitlelere hitaben önemsenmektedir. Bunlar örneğin okullarda her yaştan öğretmenler, öğrenciler ve veliler, farklι organizasyonlarda sporcular, aşcιlar, kreşlerdeki eğitimciler, sağlιk uzmanlarι ve yaşlιlardιr.

1959 itibariyle, günlük danιşmanlιk ve sayιsιz projeler sayesinde, yüksek derecede bilgi birikimi bulunmaktadιr. Projeler Schleswig-Holstein eyaletine gerçekleştiriliyor da olsa, bir çoğunun yürütmeliliği federal çapta gerçekleştitrilmektedir. Bunun dιşιnda yalnιzca Schleswig-Holstein eyaletinde Tüketici Haklarιnι Koruma Derneği ve başka partnerlerin işbirlği ile gerçekleştirilen projeler olmaktadιr. Bunun bir örneği Almanya Tüketici Haklarιnι Koruma Vakfι. Kuruluşu Federal Almanya Tüketici Organizasyonu ve partnerleri tarafιndan gerçekleştirilmiştir. Örneğin bu vakιf, amacι farklι alanlarda tüketici eğitimi gerçekleştirmek olan projelere maddi destek sunmaktadιr. Tüm Almanyada tüketicinin eğitimini sağlamak ve genişletmek, uzun vadeli yürürlüğe geçirmek ve devamιnι sağlamak en büyük hedefler arasιndadιr.

Verbraucherzentrale Web Sitesi