Anadolu Kalkınma Derneği

Hakkımızda

wheat, field, agriculture

Anadolu Kalkınma Derneği, 04.01.2010 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Derneğimiz ülkemizin kalkınması için ihtiyaç duyulan teknik ve sosyal projelerin gerçekleştirilebilmesi için kurulmuştur. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası mali kaynaklar çağrılar halinde açıklanmakta ve proje mantığı çerçevesinde yürütülmektedir.

Projelerin uygulayıcısı olacak kuruluşların bu çağrılara başvuracak ve projeleri yönetebilecek kurumsal kapasiteleri olmayabilir. Bu durumda proje fikri olan ve kendi alanında proje yapmak isteyen her tür kuruluş ile iş birliği halinde çağrılara başvurmak, projelerin gerçekleştirilebilmesi için her tür katkıyı oluşturmak derneğimizin en önemli misyonudur. Derneğimiz geçen yıllar içinde birçok kurumsal yatırım projesine ve sosyal amaçlı uluslararası projeye, proje ortağı olarak katılmış veya projeleri kendi gönüllü kadroları ile gerçekleştirmiştir.

Anadolu Kalkınma Derneği tüzüğüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

FAALİYETLERİMİZ

Tarım 4.0 Uygulamalarında Öncü Ankara

Modern tarım teknolojilerinden olan tarım alanlarında drone kullanımı, multispektral görünü alımı, bu görüntülerin birleştirilmesi suretiyle mevcut indeksler kullanılarak görüntü yorumlama hizmetlerinin tarım sektöründe danışmanlık hizmeti veren tarım danışmanları tarafından verilebilmesini sağlamaya yönelik uygulamalı bir eğitim projesidir. Proje kapsamında verilen eğitimlerde; tarım alanlarını belirleme, ağaç sayımı, bitki tür ve çeşit ayırımı, bitki canlılık ve sağlık haritaları, azot yoğunluk haritaları, su stresi, yabani ot yoğunluğu haritaları oluşturma, üzüm ve zeytin bitkisinde bazı spesifik hastalık ve zararlıları tanılama işlemlerinin nasıl yapıldığı öğretilecektir. Proje 1 yıl sürecektir.

  • Proje kapsamında; dernek bünyesinde bir uzaktan eğitim platformu oluşturulacaktır.

  • 40 Ziraat Mühendisine uygulamalı drone kullanma eğitimi verilecek olup, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından IHA-0 kullanım ehliyeti verilecektir.

  • 40 Ziraat Mühendisine uzaktan eğitim platformu üzerinden teorik olarak ve sınıflarda uygulamalı görüntü işleme, kişisel gelişim, girişimcilik, iş planı hazırlama eğitimleri verilecektir.

  • Ankara’nın 20 İlçesi ve 5 ilde eğitim platformu program tanıtımı yapılacak, uygulama örnekleri gösterilecektir.

  • Kurulan uzaktan eğitim platformu ile Ziraat Fakülteleri öğrenci ve mezunları ile kendisine tarım sektöründe iş kurmak isteyen gençlere sürekli eğitim verilecektir.

Eğitim platformuna ulaşmak için tıklayın.

 

Safe Food Safe Future

Güvenli Gıda Güvenli Gelecek projesi AB hibeleri arasında yer alan IV. Sivil Toplum Diyaloğu -Tarım Balıkçılık tematik alanı çerçevesinde Almanya Tüketici Örgütü Verbraucherzentrale Schleswig- Holstein’ın işbirliği ile yürütülmüştür. 15 ay süren proje genel olarak; AB üye ülkelerindeki sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesini ve AB içinde bu tür örgütlerin pozisyonlarının, bakış açılarının anlaşılmasını, bilgi ve deneyim paylaşılmasının sağlanmasını, ayrıca uluslararası proje yönetim kabiliyetinin arttırılmasını amaçlamıştır.

Proje Konusu: Gıda güvenliği, toplum sağlığı açısından en önemli konulardan biridir. Güvenli gıdaya ulaşılamaması durumunda gıda kaynaklı hastalıklarla ve alerjik reaksiyonlarla karşılaşmak kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, toplumun her kesimi gıdalar ile sağlık arasındaki ilişkiyi kavramıştır ve bilinçli bir tüketici olmak için çaba sarf etmektedir. Ancak ne yazık ki, tüketicinin hassasiyeti karşısında, bu ilgiden yararlanarak medyatik olmaya çalışan, bilgi kirliliği yaratan ve konu uzmanı olduğunu ima eden de bir kesim vardır. Bu durum tüketicilerin aklını karıştırmakta, zaman zaman gıda güvenliği ile uyuşmayan adımlar atmasına neden olmaktadır.

“Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek Projesi” ile çeşitli ortamlar ve araçlarla iki temel hedef kitleye gıda güvenliği ile ilgili bilgiler aktarılması ve farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Hedef kitlelerden birini; yasalarımız gereği güvenli gıdayı halka arz etmekten sorumlu olan üreticiler içerisinde yer alan orta ve küçük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Türkiye’de çok sayıda gıda işletmesi bulunmaktadır. Ancak bu işletmelerin sayıca büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Projenin diğer hedef kitlesini ise tüketiciler yani halk oluşturmaktadır. Tüketiciler gıda güvenliğine dair zincirin son ve en önemli halkasıdır. Tüketicinin bilgi seviyesinin ve farkındalığının arttırılması, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik en büyük adım olacaktır. Hedef kitlelere ulaşmada kullanılacak temel araçlar: yüz yüze eğitim ve seminerler; kitap, broşür, afiş gibi basılı materyaller ve interaktif web portalı olarak belirlenmiştir. Yüz yüze eğitim ve seminerlerle Ankara İlçe Belediyeleri aracılığı ile tüketicilerle buluşulmuştur. Orta ve küçük ölçekli işletmelere ise, esnaf odaları ve ticaret odaları kanalıyla ulaşılmıştır. Proje süresince gıda güvenliği açısından önemli olan, ayrıca tüketici gündeminde yer tutan gıda hijyeni, gıda katkı maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler, gıda etiketleri gibi konular ele alınmıştır.

Özellikle internet aracılığı ile herkesin ulaşabileceği web portalı kullanarak, paylaşılması hedeflenen bilgilerin hızla ve en geniş biçimde yayılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Annelerle Yeni Ümitler Yeni Hayatlar

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi ile beraber 01.12.2016- 31.11.2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Projeye Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzman desteği sağlamıştır.

GENEL AMAÇ: Ergenlik sorunları, erken evlilik, cinsel istismar konularında farkındalık geliştirmek, engelli genç ve ailelerinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik farkındalık yaratmak ve rehabilitasyon uygulamaları yapmak, Alzheimerli hasta ailelerinin bilinçlenmesi ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkı sağlamaktır.

ÖZEL AMAÇ İSE; Kastamonu’nun daha önce benzer hizmetlere ulaşamamış özellikle kırsal alanlarına yönelik olarak 5 ilçesinde, engelli genç ve ailelerine yönelik psikolog, doktor, sosyal hizmet uzmanı ve avukatlar tarafından farkındalık geliştirme seminerleri verilmesi,rehabilitasyon faaliyetleri uygulanması, el becerilerini geliştirerek, ekonomik hayata katılma uygulamaları yaptırılması engelli çocukların eğitim kurumlarıyla tanıştırılmaları ve bir süre eğitim almaları sağlanarak eğitimlerin yararlılığının uygulamalarla gösterilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için destek verilmesi,engelli aileleri ile Alzheimerli ailelerinin sosyal hizmet uzmanı, doktor, mesleki eğitim uzmanı, psikolog tarafından düzenli desteklenmeleri suretiyle toplumsal entegrasyonun sağlanması, kastamonu’da bu hizmetlerin sürdürülebililiğinin sağlanması için bir kurumsal kapasite yaratılması amaçlanmıştır.

Proje süresince;

Kastamonu Merkez ve İnebolu, Doğanyurt, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde,

  • 100 kadına erken evlilik ve cinsel istismar konularında avukat, doktor, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar tarafından seminer verilmiştir.
  • 90 Engelli ailesine engelli hakları, imkanları, sağlık hizmetleri ve kişisel gelişim hakkında farkındalık seminerleri verilmiştir.
  • Daha önce hiç eğitim yada kamu hizmeti almamış 1-18 yaş arası 15 engeli çocuk ve gencin ayda 1 gün olmak üzere 7 ay eğitim alması sağlanmıştır.
  • 20 Alzheimerli hasta yakınına 7 ay boyunca sosyal hizmetler uzmanı, doktor, psikolog meslek eğitim uzmanı tarafından seminerler ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
  • Yaklaşık 5000 kişiye broşür dağıtılmıştır.
Güvenli Yarınlar için Bilinçli, Sağlıklı, Mutlu Kadınlar ve Çocuklar

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen proje Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi ile beraber 1 Ağustos 2012-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır.  Projeye Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden uzman desteği sağlanmıştır.

Proje Amacı: Kastamonulu kadınlara, kadın insan hakları, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği, kadın sağlığı, ana çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, iç hastalıkları ve psikolojik sorunlar ile kişisel gelişim eğitimi vermek.  KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ile işbirliği yaparak kadınlara, meme ve rahim kanseri testleri, okullarda çocuklara göz muayenesi yaptırmak suretiyle sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak.

Proje Konusu: Kastamonu Merkezde 2 yerde ve 8 İlçede kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık yaratma seminerleri verilmesi, kadınlarda kanser taramaları, çocuklarda göz hastalıkları taramaları yapılması.

Faaliyetler:

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi  ve Anadolu Kalkınma Derneği tarafından uygulamaya konulana ‘Güvenli Yarınlar İçin Bilinçli Sağlıklı Mutlu Kadınlar ve Çocuklar’ adlı İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından desteklenen proje başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında Azdavay, Tosya, İhsangazi, Daday, Taşköprü, Ağlı, Bozkurt ve Cide İlçeleri ile Merkez’de toplam 10 ayrı etkinlik düzenlenmiştir.

Etkinlikler kapsamında 677 kadına, kadın insan hakları, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği, kadın sağlığı, ana çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, iç hastalıkları ve psikolojik sorunları ile ilgili ve kişisel gelişim eğitimi verilmiştir.

Etkinlikler kapsamında, kırsal bölgelerde yaşayan ve koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda güçlük çeken ve daha önce meme ve rahim ağzı kanseri tetkiklerini hiç yaptırmamış olan 404 kadın KETEM’de tetkiklerden geçirilmiş, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumları tespit edilen yaklaşık 50 kadın hastanelere yönlendirilmiş ileri tetkik ve tedavilerine yardımcı olunmuştur.

Etkinlikler kapsamında özellikle yatılı bölge okullarında okuyan 1. Sınıf çocukları ile Ana Sınıflarında okuyan 873 çocuğun göz muayeneleri yaptırılmış, sadece bu yaş dönemlerinde tespit edilebilen ve ileriki yaşamları için büyük risk oluşturan göz rahatsızlığı tespit edilen yaklaşık 100 çocuğun da ayrıca tedavileri sağlanmıştır.

Projenin gerçekleştirilmesinde tamamen gönüllü olarak çalışan doktorlarımız İç hastalıkları Uzmanı Handan DOYUM’a, Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Saliha Bakır ÖZBEY’e, Kadın Doğum Uzmanı Süleyman ÖZTÜRK’e, Kadın Doğum Uzmanı Dursun BAŞTÜRK’e, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Adil YILMAZ’a, Psikolog Neslihan AKTUNA’ya, Göz Hastalıkları Uzmanı Ertülay AÇIKEL’e, Göz hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mutlu ALPER’e, Kadın-Doğum Uzmanı Necmiye DÖVER’e, Psikolog Sema ÇİĞDEM’e,  Avukat Serap EKMEKÇİ KAŞGİL’e, Güneş DEMİRKIRAN BALTACI’ya, Sibel KARAKAŞ’a, Serap DEMİRCİ’ye , Esra Mumcu’ya çok teşekkür ederiz.

Ayten KIZILTAN

Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı

ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLER

Azdavay’da Kadınlara Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Sürüyor.

Türk Anneler Derneği, İhsangazi’de Anneler ve Çocuklarla Buluştu

Türk Anneler Derneği Eğitimlerine Devam Ediyor

Sağlıklı Gençlerle Geleceğe Elele Yürüyoruz

UNDP-Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi ve Anadolu Kalkınma Derneği iş birliğinde 01 Eylül 2015-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Projeye Kastamonu Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü desteği sağlanmıştır.

Proje Konusu:

Proje ile Kastamonu’da orta öğretim ve yüksek öğretim yurtlarında kalan genç kızlara, Toplumsal cinsiyet kavramı ve bu konuda kalıp yargıların neler olduğu, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özellikleri, rol ve sorumlulukların neler olduğu, değerler, beklentiler, yargılar ve rollerin neler olduğu anlatılmıştır. Kalıp yargılar hakkında bir zihniyet değişikliği yaratmak hedeflenmiştir.

Ayrıca, genel sağlık, cinsel sağlık ve üreme, cinsel şiddet, istismar ve cinsel nesne olarak kullanıma maruz kalma vb. gibi temel konularda eğitim verilmesi, eğitim verilen konularla ilgili olarak genç kızların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmeleri için bir yardım masası oluşturulması, ilgili yurt müdürlükleri ve sağlık merkezleri ile iletişim kurulması suretiyle yardım taleplerinin karşılanması hedeflenmiştir.

Verilen farkındalık eğitimleri; Kastamonu Valiliği kanalıyla Kastamonu Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülmüştür.

EĞİTİMLER

Toplumsal Cinsiyet eşitliği nedir? Lise ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel ve geleneksel olmayan algıları nelerdir? (Psikolog: Yeşim Akın veya Ceyda Yanıkoğlu)

Ergenlik nedir? Ergenlik karakteristikleri nelerdir? Farklılaşmaların normal seyri nedir? Ergenlik döneminin erken başları veya gecikmiş ergenlik nedir?  Tedavi yöntemleri nelerdir? Ergenlik döneminin psikolojik değişimleri, normal gelişme ve sapmalar nelerdir (Uz. Dr. Handan Doyum veya Halil Kaygusuz)

Cinsel yolla bulaşan Hepatit B, Hepatit C, Sifilis, HPV Papilliom virüs enfeksiyonu, HIV enfeksiyonlarının klinik bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri ve korunma yolları. (Uz. Dr. Saliha Bakır)

Genç kızlarımızın bir tabu olarak gördükleri ve paylaşamadıkları cinsel sorunları, konularında bilinçlendirme. (Dr. Necmiye Döver veya Süleyman Öztürk)

Cinsiyet ayrımcılığının ortaya çıktığı alanlar, cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik faaliyetler nelerdir?  Kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığı, erkeklere karşı cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, kadın eşitsizlik alanları nelerdir?

(Farkındalık eğitimleri 1’er günlük programlar halinde uygulanmıştır.)

Hedef Kitle:

Kastamonu Merkez’de faaliyet gösteren;

1-Mustafa Kaya Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan 160 kız öğrenci,
2-Göl Anadolu Öğretmen Lisesi Yurdu’nda kalan 120 kız öğrenci
3-Kız Meslek Lisesi’nde 156 kız öğrenci,
4-Fen Lisesi’nde 96 kız öğrenci,
5-Kuzeykent Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan 210 kız öğrenci
6-Özel Kastamonu Kız Öğrenci Yurdunda kalan 227 kız öğrenci,
7-Konfor Kız Öğrenci Yurdunda kalan 81 kız öğrenci,
8-Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan 87 kız öğrenci
9-Özel İnci Kız Öğrenci Yurdunda kalan 136 kız öğrenci
10-Özel Ata Yurdunda kalan 80 kız öğrenci
11-Diyanet Vakfı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda kalan 137 kız öğrenci
12- Özel Kampüs Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci yurdunda kalan 228 kız öğrenci

Olmak üzere toplam 1718 genç kadındır.

Fark ediyorum, Gelişiyorum, Değişiyorum Projesi

Anadolu Kalkıma  Derneği’nin danışanlığında Türk Üniversiteli Kadılar Derneği Kastamou Şubesi tarafından Birleşmiş Milletler  Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında  Eylül 2013 -31 Mayıs 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Projenin hedefleri

Projenin genel hedefleri:

– Kadın insan haklarının geliştirilmesi için farkındalık yaratmak ve destek sağlamak,

– Aile içi şiddete maruz kalan kadını bilinçlendirmek ve yardımcı olmak,

– Geleneklerin ağır etkisi altında içsel çatışma yaşayan ve bunun sonucunda uyum problemi yaşayan kadınlara psikolojik destek vermek,

– Kadının kendi sorunlarını tartışabileceği çalışarak kendi sorunları için politikalar oluşturabilmesini yardımcı olmak,

– Kadın bilincini geliştirerek, rahat iletişim geliştirebilmesini sağlamak,

– Kendisiyle ve toplumla barışık kadın kimliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,

– Kadın statüsünde asgari iyileştirmeler sağlamaktır.

Projenin özel hedefleri ise;

Merkez’ bağlı mahalleler: Saraçlar Hisarardı, Aktekke, Merkez köyler: Subaşı, Elyakut, Gölköy’de yaşayan kadınlara yönelik olmak üzere; Kastamonu’nun kenar mahalleleri ve köylerindeki sosyal, siyasal, ekonomik hayata katılımları  zayıf, gelir düzeyleri, eğitimleri düşük  kadınlardır.

Bu mahalle ve köylerde ortalama 30 kadın olmak üzere en az 180 kadına ulaşılması  hedeflenmiştir.

Bu 180 kadına, kadın hakları, aile içi şiddet, sosyal ve ekonomik hayata katılım, kişisel gelişim konularında eğitim vererek farkındalık yaratmak, psikolojik sorunlarının çözümünde yardımcı olacak bilgilendirmeler sağlanmıştır.

Projenin ana fikri; Kastamonu’da özellikle kırsal alanda yaşayan kadın ve kız çocuklara, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sorunlar, özgüven sorunu , özlük ve hukuki hakları, iletişim, kadının kişisel gelişimi, kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımı, girişimcilik konularında farkındalık yaratma, erkek çocukları büyütürken annelerin toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci ile çocuklarını büyütmesi konularında  eğitimler vermektir. Verilecek eğitimler programın ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma ve ‘Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Güçlenmesi’ başlıkları ile örtüşmektedir.

Proje ile;

-Kadını, eğitim ve hizmet desteğiyle güçlendirerek birey olarak güçlenmesini sağlamak

-Yaşadığı sorunların farkına varmasını ve bu sorunların çözümüne katkı sunmasını sağlamak,

-Kadını aktif duruma getirerek katılımcı demokrasinin oluşumuna katkı sunmak

-Yapılacak bu çalışmalarla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşumuna katkı sunmak

-Kadının, yaşamını kolaylaştıracak bilgiye ulaşmasını sağlamak

-Kadının, Kendi sorunlarını çözebilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Verilen eğitim konu başlıkları ve genel içerikleri ise şu şekildedir.

Kadının insan hakları: ana başlığı altında Medeni Kanun, sıkça vurgu yapılan miras hukuku (ailelerin kız çocuklarına miras vermemesi atölye çalışmalarında ve anketlerde ön sıralarda yer alıyor) 4320 sayılı kanun, vatandaşlık hakları ve yerel yönetimler, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet konularında Kastamonu Barosu’ndan sağlanan uzmanlar tarafından bilgilendirmeler, yönlendirmeler yapılmış ve broşürler dağıtılmıştır.

Kadının psikolojik sorunları: Kadınların depresyon nedenleri, kadınların yeme-içme bozukluğu yaşama nedenleri, anksiyete şikâyetleri, travma sonrası kronik stres bozukluğuna yakalanma ve tedavisi, kadınlarda cinsel istismar, Kadınlara  aile içinde uygulanan şiddet konuları ele alınmıştır.

Kadının kişisel gelişimi: Kadın olarak farkındalık, anne olarak kadın, anne-çocuk, gelin-kaynana ilişkileri,  öfke kontrolü, zihni yenilemek, yeni hayaller kurmak, hayır demeyi öğrenmek, kendin gibi olmak, sabır, irade, genel kültür, sevgi, özveri, sosyallik geliştirme yolları nelerdir? gibi konular ele alınmıştır.

Kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımı: Sosyal aktiviteler, kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik neler yapılabileceği, Yaralanılabilecek kaynaklar, özlük hakları hakkında bilinçlendirme yapılmıştır.

Doğal çevre, turizm, kültürel hayat: doğa, çevre ve turizm ve bölgenin kültürel değerleri hakkında bilinçlendirme yapılmıştır.

İLETİŞİM

Adres: 

Çetin Emeç Bulvarı
1314. Cadde (8.c.) No: 4/4
Çankaya / ANKARA

Telefon:

+90 312 266 22 37

Address Icon png vector. 1000+ awesome free vector images, psd templates, icons, photos, mock-ups and more! | Address icon, Icon, Free vector imagesÇetin Emeç Bulvarı
1314. Cadde (8.c.) No: 4/4
Çankaya / ANKARA

 +90 312 266 22 37Black Phone Icon - Free Icons: Easy to Download and Use